EUR Buying price 0.0000 Selling price 0.0000
USD Buying price 0.0000 Selling price 0.0000
GBP Buying price 0.0000 Selling price 0.0000
CHF Buying price 0.0000 Selling price 0.0000

Join Group
satisfied customers our service

Sign in to Your account

 

online exchange

1.

currency stock

1.

 

 

Bank name Exchange rate Profit
Exchange rate EUR in megawaluta  
Show more banks

Security

Security of your transactions is most important for us.

Read more


Quick transfer to the cryptocurrency stock

Read more


Free withdrawals PLN to all banks in Poland

Read more


Traders top lists

Every month we reward top 10 traders free commission.

Read more


Type of offer Amount Exchange rate Amount
Buying price 1 193.00 CHF 3.7209 4 439.03 PLN
Buying price 1 200.00 EUR 4.3294 5 195.24 PLN
Buying price 285.00 EUR 4.3295 1 233.89 PLN
Selling price 133.00 EUR 4.2891 570.45 PLN
Selling price 1 200.00 EUR 4.3025 5 163.02 PLN
Buying price 2 000.00 EUR 4.2909 8 581.82 PLN
Buying price 4 000.00 EUR 4.3100 17 239.80 PLN

Wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunków z banku PKO BP S. A.

Z przykrością informujemy, iż zaprzestaliśmy przyjmować płatności oraz realizować transakcje wymiany walut w ramach banku: PKO Bank Polski S. A.

Wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunków z banku Pekao S.A.

Zgodnie z otrzymanym wypowiedzeniem jesteśmy zmuszeni do zaprzestania przyjmowania płatności i oferowania naszych usług wymiany walut w ramach w/w banku do dnia 31.01.2018r.

Ofiicial start 15.12.2016y.

Oficcial start at 15.12.2016y. 12 cet.