Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Użytkownicy!


W związku z wchodzącymi regulacjami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i firm w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO chcielibyśmy poinformować iż:

1. Administratorem danych osobowych jest MegaFinance Sp. z o .o., ul. Armii Krajowej 116/15, 81-824 Sopot, KRS: 0000633399, REGON: 365231107, NIP: 585-147-53-49

2. Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@megawaluta.pl lub pod numerem telefonu:  +48 574 751 013

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-  realizacji usług związanych z przeprowadzaniem transakcji wymiany walut,
-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa jak i wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
-  promocji i marketingu poprzez wysyłanie wiadomości e-mail lub SMS w celu dostarczenia oferty produktowej dostosowanej do potrzeb Użytkownika.

4. Zakres przetwarzanych danych:

- adres e-mail
- Imię, nazwisko
- Adres zamieszkania/zameldowania
- Pesel
- Data urodzenia
- Obywatelstwo
- Seria i numer dowodu tożsamości
- Numer telefonu
- Numery rachunków bankowych
- Adres/ adresy IP

5. Powyższe dane przetwarzamy tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika serwisu Megawaluta.pl. Zgodnie z prawem każdy ma dostęp do podanych danych osobowych jak i do:
- przeniesienia danych
- cofnięcia zgody marketingowej
- sprostowania, edycji zapisanych danych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
W każdej z powyższych sytuacji należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych, który dostepny jest pod adresem iod@megawaluta.pl lub pod numerem telefonu: +48 574 751 013

6. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika serwisu i nie będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Nie sprzedajemy i Nie udostępniamy danych osobowych innym zewnętrznym podmiotom!