Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności Portalu MEGAWALUTA.PL

 1. Zbiór danych osobowych Użytkowników MEGAWALUTA.pl jest zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Dane są przetwarzane tylko w trakcie realizacji procedur związanych z wymianą walut i kontaktu z Użytkownikami. Nie są i nigdy nie będą nikomu odsprzedawane, chyba że wyrazisz na to odrębną zgodę. Administratorem danych jest MEGAFINANCE Sp. z o.o. z/s w Sopocie.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez MEGAFINANCE Sp. z o.o. z/s w Sopocie, a także Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik musi mieć jednak świadomość, że niepodanie wszystkich wymaganych danych osobowych może skutkować odmową zarejestrowania konta w Portalu MEGAWALUTA.PL lub odmową wykonania Transakcji. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Usunięcie danych jest równoznaczne z usunięciem konta.

 4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi klienta oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w serwisie. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.

 6. Zakres przetwarzanych danych:

  - adres e-mail
  - Imię, nazwisko
  - Adres zamieszkania/zameldowania
  - Pesel
  - Data urodzenia
  - Obywatelstwo
  - Seria i numer dowodu tożsamości
  - Numer telefonu
  - Numery rachunków bankowych
  - Adres/ adresy IP
 7. Powyższe dane przetwarzamy tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika serwisu Megawaluta.pl. Zgodnie z prawem każdy ma dostęp do podanych danych osobowych jak i do:
  - przeniesienia danych
  - cofnięcia zgody marketingowej
  - sprostowania, edycji zapisanych danych
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  W każdej z powyższych sytuacji należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych, który dostepny jest pod adresem iod@megawaluta.pl lub pod numerem telefonu: +48 574 751 013
 8. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika serwisu i nie będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Administratorem danych osobowych jest MegaFinance Sp. z o .o., ul. Armii Krajowej 116/15, 81-824 Sopot, KRS: 0000633399, REGON: 365231107, NIP: 585-147-53-49
 10. Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@megawaluta.pl lub pod numerem telefonu:  +48 574 751 013Polityka cookies Portalu MEGAWALUTA.PL

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy, w tym przypadku Portal MEGAWALUTA.PL wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.  

Jak Portal MEGAWALUTA.PL korzysta z plików cookies?

Portal MEGAWALUTA.PL pliki cookie, aby umożliwić Użytkownikowi sprawne poruszanie się po interfejsie serwisu. Dzięki plikom cookie np. dostosowujemy parametry transakcji upodobań Użytkownika. Dane umożliwiają optymalizowanie działania Portalu MEGAWALUTA.PL dzięki coraz lepszemu zrozumieniu Użytkowników. Dane te są anonimowe, nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkowników.

MEGAFINANCE Sp. z o.o. z/s w Sopocie wykorzystuje też pliki cookie firm zewnętrznych do wyświetlania swoich reklam użytkownikom, którzy potencjalnie mogą być nią zainteresowani (np. odwiedzili już nasz serwis, ale z niego nie skorzystali).

Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies, z których korzystamy nie są szkodliwe dla urządzeń Użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Poprzez korzystanie z Portalu MEGAWALUTA.PL, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania Portalu MEGAWALUTA.PL.

Wyłączenie plików cookie, może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji Portalu MEGAWALUTA.PL.